Pokaż palety
z towarem
1 konfiguracja regału
2 wyposażenie dodatkowe
Typ regału
PHR
APR12
Konstrukcja
Malowana
Ocynk
Maksymalna masa palety EUR
Maks. wysokość palety EUR z ładunkiem
Liczba palet EUR w gnieździe
2
1800mm
3
2700mm
4
3600mm
Liczba poziomów składowania
-
0+3
+
Liczba kolumn regałowych
-
3
+
System zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 15512:2021.
Razem netto
0.00
PLN
Cena netto regału
0.00
PLN
Cena netto akcesoriów
0.00
PLN
Parametry
Jednostka ładunkowa: Paleta drewniana 800x1200mm (EUR) wg normy PN-EN 13698-1 - bez przewieszenia ładunku poza obrys palety
Wysokość całkowita regału:
Wysokość regału z towarem:
Poziomy składowania:
Głębokość regału: 1100mm
Długość ciągu regałowego:
Liczba miejsc paletowych: